DEPO VE ENDÜSTRİYEL OPERASYONLARDA ERGONOMİ 2

Depo ve Endüstriyel Operasyonlarda Ergonomi 2

uzanmayı, çalışanları uzun süreler boyunca aşırı eğilme ve uzanma pozisyonlarına girmesini azaltmak için gayret göstermelisiniz.

  • Depo ve fabrika alanınızda gezin ve garip pozisyonları/duruşları arayın. Çalışanlar rutin olarak sipariş hazırlama işlemi veya bir kit hazırlamak için bir alana ulaşmak için duruyor veya uzanıyorlar mı?
  • Tekrarlayan hareketler için iş akışınızı izleyin.

Şayet bir fonksiyonu gerçekleştirmek için uzanma, bir şeyleri taşıma veya onları her zaman kaldırma gerektiriyorsa, bu fonksiyon revizyon için incelemeye değerdir.

  • Şiddetli efor gerektiren operasyon/fonksiyonları bulup azaltın.

Ağır kaldırma ve ağır yüklerin manuel yapılması sonucu olası sorunlar işçi tazminatı gerektiren bir durumdur. Depoda/fabrikada kimsenin yapamayacağı bu tip ağır yüklü işler mevcut mu?

Basınç noktası sorunlarına dikkat edin.

Çalışanlar keskin kenarlara sahip olabilecek sert parçalar veya yüzeylere dayanıyor/yaslanıyor mu?

Statik duruşlar zararlı duruşlardır. Yapılan güncel araştırmalar sonucu bütün gün masa başında oturma insanlara kötü gelir. Fabrikada /depoda aynı pozisyonda ayakta durmak dahil herhangi bir sabit pozisyon, ergonomik olarak sağlıksızdır.

  • Mevcut bilgiyi gözlemleyin ve çalışanlarınızı müdahil edin: İSİG, OSHA 300 vb dokümantasyonları inceleyin. Ergonomi ile ilgili beyin fırtınası, çözüm araştırması vb. konular ile ilgili ekip toplantıları yapınız. Fabrika veya depoda ne gördüğünüzü düşündüğünüz muhtemelen resmin bütünü değildir. Sorun alanlarının nerede olduğunu öğreniniz ve bu sorunları çözmek adına birlikte daha iyi bir yol bulmak için onlarla birlikte çalışınız.
  • Ergonomidenetimi için aşağıdaki değerlendirme kontrol listesi size bir parça yardımcı olacaktır. Bu liste tam kapsamlı olmamakla birlikte, fabrika / depoergonomi iyileştirmesi için birbaşlangıç noktasıdır.

1

Kaldırılacak yüklerin ağırlığı yasal limit dahilinde mi?

E

H

2

Malzemeler asgari mesafede mi hareket ettirilecek?

E

H

3

Yük objesi ile gövde mesafesi asgari düzeyde mi?

E

H

4

Yürüme mesafesi seviyeleri

Yeterli genişlikte mi?

Temiz ve kuru mu?

E

E

H

H

5

Objeler kolay kavranabiliyor mu?

Sabit mi?

Kaymadan tutulabiliyor mu?

E

E

H

H

6

Objelerde tutacak kol yeri var mı?

E

H

7

Gerekli durumlarda kullanılan eldivenler iyi oturuyor mu?

E

H

8

Uygun ayakkabı giyilmiş mi?

E

H

9

Manevra için yeterli alan var mı?

E

H

10

Mümkün olduğunda mekanik yardımcı gereçler kullanılıyor mu?

E

H

11

Çalışma yüzeyleri en iyi elleçleme yüksekliğine uyarlanabiliyor mu?

E

H

12

Malzeme elleçlemeda aşağıdakilerden kaçınılmış mı?

Bel altı ve omuz üstü hareketler

Statik kas yükleri

Elleçleme esnasında ani hareketler

Belin bükülmesi

İleri derecede uzanma

E

E

E

E

E

H

H

H

H

H

13

Garip ve ağır kaldırma için yardım mevcut mu?

E

H

14

İş rotasyonuyla yüksek oranlı tekrarlar önleniyor mu?

Kendi kendine

Yeterli duraklama

E

E

H

H

15

İtme ve çekme güçleri azaltılmış veya elimine edilmiş mi?

E

H

16

İşlem esnasında çalışanın görüş engelli mi?

E

H

17

Ekipmanlar için önleyici bakım programı mevcut mu?

E

H

18

Çalışanlar iş ekipmanlarını kullanabilmek için gerekli eğitimi aldılar mı?

E

H

devam edecek...