DEPO RAFLARINDA YANGIN ÖNLEMİ

Depo Raflarında Yangın Önlemi

Depo Raflarında Yangın Önlemi Baca Mesafesinin Önemi - ve Bakım Şekilleri

Amerikan Ulusal Yangın Önleme Derneği (NFPA), uzun süredir palet rafı baca alanının her zaman açık kalmasını ve böylece yangınların dışarı atılmaksızın başarılı bir şekilde havalandırılmasını ve böylece yağmurlama sistemlerinin daha hızlı etkinleştirilmesinin sağlamasını talep etmektedir. Bu düşey yükselme aynı zamanda yangının yavaşça raf sisteminde yatay olarak yayılmasına yardımcı olmaktadır. Depo ve diğer endüstriyel tesislerin sigortacılar ve operatörleri için baca alanı uyumu giderek önem kazanmaktadır. Baca boşluğu engelleri ile ilgili sorunları azaltmak için ne yapabilirsiniz?

İki tip palet raf bacası alanı vardır:

  1. Boyuna: bunlar, yükleme yönüne dik olarak raf sıraları arasındaki boşluklardır; yani kısaca iki sıra raf arasındaki boşluklar.
  2. Enine: bu bacalar, paletler arasındaki ve palet ve ayak profilleri arasındaki, depo koridoruna bakan boşluklardır.

raflrada bacaZayıf raf tasarımı ve aşırı derin paleti yükleri

Paletlerinizin ve yüklerin, rafınızın derinliği için doğru boyutta olduğundan emin olun.

İyi tasarlanmış depolama sistemleri, paletin arka travers üzerinden uygun mesafede taşmasına ve sırt sırta yerleşimli raf sırasında her iki palet arasında uygun emniyet boşluğu ve aynı zamanda uzunlamasına baca boşluğunu korumasına olanak sağlamaktadır. Bu mesafe yerel yangın yönetmeliklerine göre değişse de, genel, en yaygın alan paletler arasında 10 cm dir ve raf dikmeleri arasındaki boşluğun bundan daha büyük olması gerektiği anlamına gelir.

Sırt sırta raf sıralarında kullanılan arabağlar genellikle bu amaca hizmet etmek için üretilmektedir. Etkili olabilmesi için, bu alan doğru bir şekilde tasarlanmış ve yükleme esnasında paletlerin bu baca alanını Palet dayama profilleri, raf arası boşluk yeterli olsa dahi,boylamasına baca boşluğunun engellenmesine neden olabilir.

Sıkça yapılan bir hata, yatay alev yayılmasını teşvik edecek ve yağmurlama sistemlerinin yeterince işlev görmesine izin vermeyecek kat yüzeyi kaplaması kullanımıdır.

Bunu nasıl engellersiniz?

Yükleme ve forklift sürücü hataları

ArabagUzunlamasına baca alanının boğulmasının en yaygın yollarından biri de paletin yerleştirme esnasında itme yöntemidir. Palet yüklerinizin raf sisteminiz için fazla derin olmadığını varsayarak, bu çözmesi zor olmayan bir sorundur.

  • Bazı depolar, her modülün arkasına ekstra bir travers takarak daha rijid bir çözüm tercih etmektedir. Bununla ilgili bir sorun, paletlerin boyutunu sıkı bir şekilde sınırlandırmasıdır. Bu işi yapmak için kolay bir çözüm olmakla birlikte kısıtlayıcı bir yöntemdir.
  • En kolay çözümlerden biri, her raf modülünün arkasına sabitlenen ucuz raf kayışları takmaktır. Bu kayışlar, sürücüye, rafa zarar vermeden paleti geriye doğru ittiğini anlamasına yardımcı olacaktır.
  • Raf güvenlik ağları (arka tel kafesler) raf modüllerinin arkasına monte edildiğinden, yükleri uzunlamasına bacadan uzak tutabilir. Bunlar tüm modülü kaplar ve ürünün koridorlarda düşmesini önlemek için daha sık kullanılırlar.
  • Ayrıca paletin baca alanına hareketini sınırlandırmak için burunlu traverslere tutturulmuş cıvatalı braketler bulunmaktadır.

Daha esnek seçeneklerin bir raf güvenliği açısından daha fazla tercih edildiğini unutmayın. Hem güvenlik ağları hem de kayışlar bir forkliftin palete uyguladığı güç ile zarar görebilirler, ancak unutmayın ki bu hasarların raflardan ziyade bu ürünlerde oluşması tercih edilmelidir.